2610 Victoria Drive. Vancouver, BC V5N 4L2   (604) 255-1881         English :: Español :: العَرَبِيَّة :: فارسی

جلسه‌ی رسیدگی به درخواست پناهندگی

دریافت تاریخ جلسه‌ی رسیدگی

بعد از مصاحبه‌ی تعیین واجد شرایط بودن، IRCC  یا CBSA تاریخ جلسه‌ی رسیدگی را در نامه ابلاغیه‌ی احضار به شما خواهد داد.

می بایست تمامی مدارک را (از جمله هر گونه شواهدی که می‌خواهید به BOC ضمیمه کنید) حداکثر تا 10 روز پیش از جلسه‌ی رسیدگی تحویل نمایید.

هیئت مهاجرت و پناهندگی (IRB) فرم مبنای درخواست (BOC) و مدارک دیگری را که ارائه کرده اید تا نشان دهید به محافظت در کانادا نیاز دارید، بررسی خواهد کرد.

تور آمادگی

تور آمادگی برنامه‌ی رایگانی است که به شما کمک می‌کند بسیاری از پرسش‌هایی که در جلسه‌ی رسیدگی پناهندگی با آن مواجه می‌شوید برایتان روشن شود. تورهای آمادگی به متقاضیان پناهندگی امکان می‌دهند که وارد اتاق جلسه‌ی رسیدگی شوند و با روند جلسه‌ی رسیدگی پناهندگی و با مفاهیمی که بر مینای آنها در مورد درخواست پناهندگی تصمیم گیری می شود، آشنا شوند.

وقتی تاریخ جلسه‌ی رسیدگی خود را دریافت کردید، از مددکار سکناگزینی خود بخواهید شما را برای شرکت در تور آمادگی ثبت نام کند.

برای ثبت نام یا آگاهی بیشتر به آدرس READY@kinbrace.ca ایمیل بفرستید یا با604.328.3132 تماس بگیرید.

 

جمع آوری مدارک

  • مدارکی که به طور ویژه مربوط به درخواست شما هستند
  • مدارک مربوط به وضعیت حقوق بشر در کشورتان

 

برای اطلاعات مفصل‌تر و کمک برای جمع آوری مدارک، صفحه‌ی راهنمای آمادگی برای جلسه‌ی رسیدگی پناهندگی صفحه‌های 16 تا 27 را مطالعه کنید. بر روی تصویر زیر کلیک کنید تا تمام زبان‌های موجود را ببینید: