2610 Victoria Drive. Vancouver, BC V5N 4L2   (604) 255-1881         English :: Español :: العَرَبِيَّة :: فارسی

مدارک IRCC

مدارک IRCC: یعنی چه

روند درخواست پناهندگی پیچیده است و شامل مدارک و فرم‌های بسیاری می‌شود. این فهرست شرح می‌دهد که مدارک مختلف به چه معنا هستند. فرم‌های درخواست را برای ارائه درخواست پناهندگی در خاک کانادا از طریق لینک زیر دانلود کنید:

http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/protection.asp

تشخیص واجد شرایط بودن

در پایان مصاحبه‌ ای که تعیین می کند آیا واجد شرایط ارائه درخواست پناهندگی هستید، در صورتی واجد شرایط بودن این مدرک را دریافت می‌کنید. این مدرک نشان می‌دهد که از لحاظ حقوقی در کانادا یک متقاضی پناهندگی شناخته می‌شوید. مصاحبه‌ی تشخیص واجد شرایط بودن تنها برای تشخیص اینکه شما برای شروع روند درخواست پناهندگی واجد شرایط هستید انجام می شود تا در نتیجه آن بتوان درخواست شما را به هیئت مهاجرت و پناهندگی برای برگزاری دادرسی رسیدگی به درخواستتان ارسال نمود. این مصاحبه جلسه‌ی دادرسی به درخواست پناهندگی نیست و نتیجه‌ی مثبت آن هنوز به معنی پذیرش شما به عنوان یک پناهنده نمی‌باشد.

پوشش موقت بیمه‌ی درمانی IFH در مدرک تشخیص واجد شرایط بودن شما گنجانده شده است. این همان مدرکی است که در زمان مراجعه به پزشک یا بیمارستان باید ارائه دهید تا از بیمه‌ی درمانی تان استفاده کنید.

نکته مهم – مدرک واجد شرایط بودنی که دریافت می‌کنید هویت شما را نشان می‌دهد و همینطور وضعیت مهاجرتی شما را. این مدرک به شما اجازه می‌دهد تا زمانی که روند در حال طی شدن است در کانادا بمانید. این مدرک را گم نکنید. برای آن المثنی صادر نمی شود.

گواهی مصادره

این نامه یک گواهی از طرف IRCC است و نشان دهنده‌ی مدارکی است که از شما گرفته شده است. این نامه معمولاً نام مدارک شناسایی که با خود آورده‌اید را ذکر می‌کند. شما نمی‌توانید مدارک را در طول روند درخواست پس بگیرید و باید تا پایان تصمیم گیری در مورد درخواستتان صبر کنید تا بتوانید مدارک شناسایی را بازپس گیرید. اگر درخواست شما پذیرفته شود، می‌توانید برای اقامت دائم درخواست دهید و وقتی اقامت دائمتان را دریافت کردید مدارکتان به شما بازگردانده می‌شود.

مبنای درخواست (BOC)

این فرم مهم‌ترین مدرک در درخواست شماست. شما در این فرم تمام اطلاعات شخصی خود را ارائه می‌دهید و توضیح می‌دهید چرا نیاز داشته‌اید درخواست پناهندگی کنید. باید دلایل خود را به طور واضح بیان کنید، همینطور هرگونه اطلاعات و مدرکی که می تواند به اثبات شرایطتان کمک کند ارائه دهید. باید فرم را به یکی از زبان‌های رسمی کانادا، یعنی انگلیسی یا فرانسوی پر کنید.

پرسشهایی که فرم از شما پرسیده شده شما را راهنمایی می‌کند تا موارد زیر را شرح دهید:

  • چرا در کشور خودتان از شما محافظت به عمل نیامد و چه نوع ظلم و ستمی یا ازار و اذیتی را متحمل شدید (به خاطر نژاد، دین، ملیت ، عقیده‌ی سیاسی یا عضویت در گروه‌های مشخص) و از طرف چه کسی؛
  • آیا ظلم و ستم شخصاً در مورد شما اعمال شده و متوجه فرد دیگری در کشور نیست و اینکه نتیجه فعالیت غیرقانونی شما نبوده است؛
  • آیا تلاش کرده‌اید به منطقه‌ی دیگری از کشور بروید یا خیر، و چه اتفاقاتی افتاده است؛
  • آیا بلافاصله از کشور خارج شده اید یا تأخیر داشته‌اید، و دلیل آن؛
  • آیا بعد از ورود به کانادا بلافاصله درخواست پناهندگی دادید یا تأخیر داشته‌اید، و دلیل آن.

     

توصیه می‌شود BOC را با کمک یک وکیل مهاجرت پر کنید. با این حال مسئولیت ارائه آن با خود شماست.

همواره یک کپی از BOC خود را نزد خود نگه دارید.

نکته مهم – BOC و مدارکی که همراه آن ارائه می‌دهید مهم‌ترین مدارک درخواست پناهندگی شما هستند. وقتی BOC را امضا می‌کنید تأیید می‌نمایید که اطلاعاتی که ارائه می‌دهید کامل، دقیق و حقیقی است.

مجوز کار

این مجوز به شما اجازه می‌دهد که به طور قانونی در کانادا کار کنید. کار کردن بدون آن غیرقانونی و خطرناک است. دریافت این مجوز برای متقاضیان پناهندگی رایگان است و تا زمان مشخصی اعتبار دارد. اگر از یکی از کشورهای تعیین شده DCO هستید می‌بایست 6 ماه پیش از درخواست منتظر بمانید مگر آنکه پیش از آن تشخیص پناهندگی شما مثبت باشد. می‌توانید برای آن 2 هفته بعد از انجام معاینات پزشکی و بعد از ارسال BOC برای IRB درخواست دهید.

ابلاغیه‌ی حضور در جلسه‌ی دادرسی

این ابلاغیه تاریخ و ساعت جلسه‌ی دادرسی درخواست پناهندگیتان را به اطلاع شما می‌رساند، دادگاهی که در آن دلایل درخواست خود را شرح می‌دهید.

حکم خروج مشروط

این حکم به کسی داده می‌شود که روند پناهندگی را به طور کامل انجام داده، درخواستش رد شده و به طور داوطلبانه کانادا را ترک نکرده است. این حکم به این معنی است که از کانادا اخراج می‌شوید و نمی‌توانید به کانادا برگردید.